BESKRIVNING *

Vad behöver göras?

Lägga ny plåtPlåtvikningReparera befintlig plåtÖvrigt (v.g. specificera nedan)

Vilken typ av fastighet ska plåtarbetet ske på?

Hur stor yta har det som ska plåtläggas / åtgärdas?

Är taket / underlaget som ska plåtläggas / åtgärdas i lutning?

JaNejDelvis (v.g. specificera nedan)

Vilken typ av plåt ska användas?

Vilket datum vill du att arbetet ska inledas?

Övrig information


Tips! Bifoga beskrivande handlingar. T.ex. bilder, ritningar, kravspecifikationer, etc. (PDF, JPG)

Är vem?


När påbörja?


MINA KONTAKTUPPGIFTER *