Med lång erfarenhet och bred kompetens

SJÖBO-PLÅT AB grundades 1973 av Tommy Karlsson. Idag drivs företaget av Tommys barn Mats, Catrin och John med Tommy i bakgrunden som ”senior advisor”. Mats har hand om produktionenen ute på fältet. Catrin sköter allt det adminstrativa och hjälper även till på verkstadsgolvet. John fungerar som verkstadschef.

Efter flerårig erfarenhet i branschen har vi en kompetent och hantverkskunnig personal. Vi har även personal som är sakkunnig i Taksäkerhet(TSK). Vår maskinpark håller en hög standard, modernt och fräscht och vi tillhandahåller ett stort lager av material. Företaget är anslutet till ENTREPRENÖRFÖRETAGEN.

Vår målsättning är att ständigt förbättra och utveckla företaget som kommer våra kunder till nytta.

Hjärtligt välkommen till Sjöbo Plåt AB !

Catrin Elgemark, vd

Catrin Elgemark, vd